Eva Norström

Konsult

A key aim of human rights education must be to provide a thorough understanding of how we fit into the world at every level and how decisions taken at one level affect us and others.

EMHRN Education Working Group 2003

Copyright ® 2009 evanorstrom.se

Välkommen till Eva Norström Konsult

Företaget Eva Norström Konsult har funnits sedan 1991 och arbetar främst med:

Utvärdering av projekt som rör migration och integration - bland annat arbetsmarknadsprojekt

Utbildning och fortbildning av personal som arbetar med migrations- och integrationsfrågor. Sedan starten har ett stort antal studiedagar, verkstäder (work shops) och handledningsmöten genomförts på olika platser i hela Sverige och internationellt.

Rapporter om frågor som rör migration och integration

Arbetsuppgifterna genomförs huvudsakligen med hjälp av kulturanalytiska metoder.